Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Guds barn  
• Guds barn
Kapitel 2 Kristi Triumf Genom Ödmjukhet *
   > Punkt 13
Kapitel 6 Guds Barns Omvändelse *
   > Punkt 62
   > Punkt 64
   > Punkt 65
   > Punkt 66
Kapitel 9 Eukaristin, Ett Trons Och Kärlekens Mysterium *
   > Punkt 84
   > Punkt 90
Kapitel 11 Kristus Är Närvarande I De Kristna *
   > Punkt 106
Kapitel 12 Kristi Himmelsfärd *
   > Punkt 118
Kapitel 13 Den Store Förbigångne *
   > Punkt 133
   > Punkt 135
   > Punkt 136
   > Punkt 137
   > Punkt 138
Kapitel 14 Till Jesus Genom MAaria *
   > Punkt 145
Kapitel 18 Kristus Konungen *
   > Punkt 183
   > Punkt 185