Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Barmhärtighet  
• Barmhärtighet
Kapitel 1 De Kristnas Kallelse *
   > Punkt 7
Kapitel 8 Inre Kamp *
   > Punkt 82
Kapitel 9 Eukaristin, Ett Trons Och Kärlekens Mysterium *
   > Punkt 84
Kapitel 14 Till Jesus Genom MAaria *
   > Punkt 146
Kapitel 16 Jesu Hjärta, Källan Till De Kristnas Frid ?
   > Punkt 166
Kapitel 18 Kristus Konungen *
   > Punkt 186