Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Prästadöme  
• Prästadöme
Kapitel 4 På Herrens Uppenbarelse *
   > Punkt 34
Kapitel 8 Inre Kamp *
   > Punkt 78
   > Punkt 79
   > Punkt 80
   > Punkt 81
Kapitel 9 Eukaristin, Ett Trons Och Kärlekens Mysterium *
   > Punkt 86
Kapitel 10 Kristi Död Är De Kristnas Liv *
   > Punkt 96
   > Punkt 98
   > Punkt 99
Kapitel 11 Kristus Är Närvarande I De Kristna *
   > Punkt 105
Kapitel 12 Kristi Himmelsfärd *
   > Punkt 120
Kapitel 18 Kristus Konungen *
   > Punkt 184