Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Gottgörelse  
• Gottgörelse
Kapitel 1 De Kristnas Kallelse *
   > Punkt 9
Kapitel 6 Guds Barns Omvändelse *
   > Punkt 57
Kapitel 9 Eukaristin, Ett Trons Och Kärlekens Mysterium *
   > Punkt 88