Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Fromhet  
• Fromhet
Kapitel 1 De Kristnas Kallelse *
   > Punkt 10
Kapitel 9 Eukaristin, Ett Trons Och Kärlekens Mysterium *
   > Punkt 92
   > Punkt 93
Kapitel 14 Till Jesus Genom MAaria *
   > Punkt 142
Kapitel 15 Corpus Christi *
   > Punkt 154