Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Synd  
• Synd
Kapitel 1 De Kristnas Kallelse *
   > Punkt 9
Kapitel 6 Guds Barns Omvändelse *
   > Punkt 64
Kapitel 8 Inre Kamp *
   > Punkt 74
   > Punkt 75
   > Punkt 76
Kapitel 9 Eukaristin, Ett Trons Och Kärlekens Mysterium *
   > Punkt 88
Kapitel 10 Kristi Död Är De Kristnas Liv *
   > Punkt 95
   > Punkt 96
Kapitel 11 Kristus Är Närvarande I De Kristna *
   > Punkt 112
   > Punkt 114
Kapitel 12 Kristi Himmelsfärd *
   > Punkt 123
Kapitel 13 Den Store Förbigångne *
   > Punkt 138
Kapitel 14 Till Jesus Genom MAaria *
   > Punkt 147
Kapitel 16 Jesu Hjärta, Källan Till De Kristnas Frid ?
   > Punkt 168
Kapitel 17 Den Heliga Jungfrun, Orsak Till Vår Glädje *
   > Punkt 178
Kapitel 18 Kristus Konungen *
   > Punkt 179