Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Guds kärlek  
• Guds kärlek
Kapitel 2 Kristi Triumf Genom Ödmjukhet *
   > Punkt 13
Kapitel 9 Eukaristin, Ett Trons Och Kärlekens Mysterium *
   > Punkt 83
   > Punkt 84
Kapitel 10 Kristi Död Är De Kristnas Liv *
   > Punkt 95
   > Punkt 97
Kapitel 11 Kristus Är Närvarande I De Kristna *
   > Punkt 109
   > Punkt 115
Kapitel 12 Kristi Himmelsfärd *
   > Punkt 122
Kapitel 14 Till Jesus Genom MAaria *
   > Punkt 143
   > Punkt 144
   > Punkt 148
Kapitel 15 Corpus Christi *
   > Punkt 151
   > Punkt 152
Kapitel 16 Jesu Hjärta, Källan Till De Kristnas Frid ?
   > Punkt 162
   > Punkt 163
   > Punkt 165
   > Punkt 166
   > Punkt 167
   > Punkt 168
   > Punkt 170
Kapitel 17 Den Heliga Jungfrun, Orsak Till Vår Glädje *
   > Punkt 171
   > Punkt 178