Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Förteckning över bibelställen  
• Malaki
Kapitel 9 Eukaristin, Ett Trons Och Kärlekens Mysterium *
   I , 11 > Punkt 86