Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Förteckning över bibelställen  
• Galaterbrevet
Kapitel 1 De Kristnas Kallelse *
   II , 9 > Punkt 2
Kapitel 3 Äktenskapet, en Kristen Kallelse *
   IV , 4-6 > Punkt 22
Kapitel 4 På Herrens Uppenbarelse *
   III , 28 > Punkt 38
Kapitel 6 Guds Barns Omvändelse *
   II , 20 > Punkt 58
   VI , 7 > Punkt 59
   IV , 4-6 > Punkt 65
Kapitel 11 Kristus Är Närvarande I De Kristna *
   II , 20 > Punkt 103
Kapitel 13 Den Store Förbigångne *
   IV , 4-6 > Punkt 136
   IV , 31 > Punkt 137
   V , 22-23 > Punkt 137
Kapitel 14 Till Jesus Genom MAaria *
   VII , 11-17 > Punkt 146
Kapitel 15 Corpus Christi *
   VI , 2 > Punkt 157
Kapitel 18 Kristus Konungen *
   IV , 31 > Punkt 179
   IV , 4-6 > Punkt 183