Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Förteckning över bibelställen  
• Ordspråksboken
Kapitel 1 De Kristnas Kallelse *
   XI , 2 > Punkt 6
Kapitel 4 På Herrens Uppenbarelse *
   XXIII , 26 > Punkt 35
Kapitel 5 I Josefs Verkstad *
   XII , 10 > Punkt 40
   VIII , 31 > Punkt 44
Kapitel 11 Kristus Är Närvarande I De Kristna *
   VIII , 31 > Punkt 102
Kapitel 15 Corpus Christi *
   XII , 11 > Punkt 158
Kapitel 16 Jesu Hjärta, Källan Till De Kristnas Frid ?
   VII , 3 > Punkt 164
Kapitel 18 Kristus Konungen *
   VIII , 15 > Punkt 180