Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
När Kristus går förbi När Kristus går förbi > Förteckning över bibelställen  
• Psaltaren
Kapitel 1 De Kristnas Kallelse *
   XXIV , 4 > Punkt 1
   CVIII , 21 > Punkt 7
   CXVI , 2 > Punkt 7
   LVIII , 11 > Punkt 7
   XXIV , 1-2 > Punkt 7
   XXIV , 7 > Punkt 7
   XXXI , 10 > Punkt 7
   XXXII , 5 > Punkt 7
   XXXIII , 8 > Punkt 7
   CXXVI , 1 > Punkt 8
Kapitel 4 På Herrens Uppenbarelse *
   LXXVIII , 8 > Punkt 33
Kapitel 6 Guds Barns Omvändelse *
   L , 19 > Punkt 57
   XC , 15 > Punkt 57
   XC , 1 > Punkt 58
   II , 7 > Punkt 62
   XC , 14 > Punkt 62
   XC , 11 > Punkt 63
   XC , 12 > Punkt 63
Kapitel 8 Inre Kamp *
   XLII , 2 > Punkt 80
Kapitel 11 Kristus Är Närvarande I De Kristna *
   CXVII , 24 > Punkt 102
Kapitel 12 Kristi Himmelsfärd *
   CXL , 2 > Punkt 119
   I , 2 > Punkt 119
   LXII , 7 > Punkt 119
   XLI , 9 > Punkt 119
   XXXVIII , 4 > Punkt 120
Kapitel 14 Till Jesus Genom MAaria *
   XXII , 1-4 > Punkt 143
Kapitel 16 Jesu Hjärta, Källan Till De Kristnas Frid ?
   LVI , 8 > Punkt 164
   XII , 6 > Punkt 164
   XLIV , 2 > Punkt 164
   XXI , 15 > Punkt 164
   XXXIX , 9 > Punkt 164
   LXII , 2 > Punkt 170
Kapitel 17 Den Heliga Jungfrun, Orsak Till Vår Glädje *
   XLII , 2 > Punkt 174
   XCIX , 2 > Punkt 177
   XLIV , 12-14 > Punkt 178
Kapitel 18 Kristus Konungen *
   LXXII , 23 > Punkt 181
   II , 3-10 > Punkt 185
   II , 3-10 > Punkt 186
   II , 8-13 > Punkt 186