Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Smedjan Smedjan > Seger  
• Punkt 588: Gör som den heliga Jungfrun: det är bara genom att....
• Punkt 589: Jag är övertygad om att Johannes, den unge apostel....
• Punkt 590: Vi kommer aldrig att nå den sanna övernaturliga oc....
• Punkt 591: Att uppriktigt ge sig själv till andra är så verkn....
• Punkt 592: Ödmjuka sig, utplåna sig, gömma sig och försvinna,....
• Punkt 593: Uppriktig ödmjukhet: vad kan uppröra någon som glä....
• Punkt 594: Min Jesus: det som är mitt är ditt, för det som är....
• Punkt 595: Klarar du av att gå igenom de där förödmjukelserna....
• Punkt 596: Högmodet hämmar kärleken till nästan. Be dagligen ....
• Punkt 597: Finns det något mer osympatiskt än ett barn som up....
• Punkt 598: Visst kan du bli förtappad. Du är mycket övertygad....
• Punkt 599: Vad det kostar på att leva ödmjukt! För — så ....
• Punkt 600: Att tjäna och utbilda barn; att vårda sjuka med ti....
• Punkt 601: En föresats: att aldrig tala om mina personliga sa....
• Punkt 602: Var tacksam mot Jesus för den tillförsikt han ger ....
• Punkt 603: Om jag vore annorlunda, om jag behärskade min kara....
• Punkt 604: Den iver att gottgöra som din Fader Gud lägger i d....
• Punkt 605: Du vet inte om du har gjort framsteg eller hur myc....
• Punkt 606: Säg till honom: Jesus, jag ser inte en enda frisk ....
• Punkt 607: Jag förstod dig så väl, då du till slut sade: R....
• Punkt 608: Marias ödmjuka och glädjefyllda sång, Magnifica....
• Punkt 609: Gud gläds mycket åt att man uttrycker sin tacksamh....
• Punkt 610: När människor vill utföra ett visst arbete brukar ....
• Punkt 611: Vi skall ägna alla vårt livs ambitioner, stora såv....
• Punkt 612: Minns, var du än befinner dig, att Människosonen i....
• Punkt 613: I förhållande till oss, som är hans barn, har Gud ....
• Punkt 614: Herren förväntar sig att hans redskap skall göra v....
• Punkt 615: Min uppfattning är att varje Ave Maria, varje gång....
• Punkt 616: Vårt liv — de kristnas liv — skall vara ....
• Punkt 617: Jag önskar av hela mitt hjärta att Gud genom sin b....
• Punkt 618: I Guds tjänst finns det inga yrken av låg rang: al....
• Punkt 619: Blir du inte glad av den säkra förvissningen om at....
• Punkt 620: Säg återigen till honom att du verkligen vill vara....
• Punkt 621: Den heliga rosenkransen. De glädjerika, smärtorika....
• Punkt 622: Dopet gör oss till fideles — ”tro....
• Punkt 623: Gud låter sig inte överträffas i generositet och &....
• Punkt 624: Var inte rädd för att vara krävande mot dig själv.....
• Punkt 625: När de heliga kvinnorna kom fram till graven, märk....
• Punkt 626: Var övertygad om att du inte kommer att vara effek....
• Punkt 627: När du får en befallning skall ingen överträffa di....
• Punkt 628: Det är en omåttlig dumhet att en ledare nöjer sig ....
• Punkt 629: Du bör lyda — eller leda — med mycket kä....
• Punkt 630: Jag skulle vilja — hjälp mig genom din bön &#....
• Punkt 631: Min son, var övertygad om följande: att avskilja s....
• Punkt 632: Be Gud om att alla i den heliga Kyrkan, vår moder,....
• Punkt 633: Trohet mot påven medför en tydlig och väldefiniera....
• Punkt 634: Jag ber dagligen, av allt mitt hjärta, att Herren ....
• Punkt 635: Somligas ondska och mångas okunskap: där har vi Gu....
• Punkt 636: Vi bör se till att det i alla intellektuella verks....
• Punkt 637: I ditt arbete med själar — all din verksamhet....
• Punkt 638: Vår heliga moder Kyrkan sprider i en underbar kärl....
• Punkt 639: Regnare Christum volumus! — Vi vill at....
• Punkt 640: Kyrkans arbete, varje dag, är som en stor väv som ....
• Punkt 641: Varför bestämmer du dig inte för att ge en broderl....
• Punkt 642: Med hänsyn till det förtroende som Han har för dig....
• Punkt 643: Vill du vara stark? — För det första måste du....
• Punkt 644: Jag förstod dig mycket väl när du anförtrodde åt m....
• Punkt 645: Vilket värde den personliga fromheten har för den ....
• Punkt 646: Du som kallar dig kristen bör leva Kyrkans heliga ....
• Punkt 647: Uppoffra din bön, din gottgörelse och dina handlin....
• Punkt 648: Min son, du frågar mig vad du kan göra för att jag....
• Punkt 649: Ett uppenbart kännetecken på att någon är en Guds ....
• Punkt 650: Vänj dig vid att besvara stackars ”hatares....
• Punkt 651: Bekymra dig inte om ditt arbete för tillfället ver....
• Punkt 652: Även om du inte får mycket ljus i din bön, även om....
• Punkt 653: Du växte inför svårigheterna i apostolatet då du b....
• Punkt 654: När du är bedrövad … men även i triumfens stund, s....
• Punkt 655: Aquae multae non potuerunt exstinguere caritate....
• Punkt 656: Att slutföra, att slutföra! — Min son, qui....
• Punkt 657: Ibland verkar den närmaste framtiden vara full av ....
• Punkt 658: Guds vanliga försyn är ett ständigt mirakel, men …....
• Punkt 659: Kristen optimism är varken en sötsliskig optimism ....
• Punkt 660: Herrens triumf den dag han uppstod är slutgiltig. ....
• Punkt 661: Om du söker Maria kommer du ”med nödvändighet....
• Punkt 662: När du förbereder dig för att ta dig an ett aposto....
• Punkt 663: Min son, det är mödan värt att vara ödmjuk, lydig,....
• Punkt 664: I krig räcker det inte med att de soldater som möt....
• Punkt 665: Förmågan att göra under! Hur många döda och rentav....
• Punkt 666: Du envisas med att göra på ditt eget vis och ditt ....
• Punkt 667: En apostel har inget annat syfte än att låta Herre....
• Punkt 668: Även de första tolv var främlingar i de länder som....
• Punkt 669: Våra liv kan bli effektivt medåterlösande — e....
• Punkt 670: Guds barn bör i sin apostoliska verksamhet vara so....
• Punkt 671: Jesus säger: ”Den som lyssnar till er, han ly....
• Punkt 672: Så fantastiskt väl den helige Ambrosius ord passar....
• Punkt 673: Vi kan aldrig tillskriva oss själva den kraft som ....
• Punkt 674: Herren har velat att vi skall vara medåterlösare t....
• Punkt 675: Om du hjälper honom, även om det är med minsta små....
• Punkt 676: Jesus har dött. Han är ett lik. De heliga kvinnorn....
• Punkt 677: Maria, din moder, skall föra dig till Jesu kärlek.....