Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 475: Du känner att du behöver omvända dig: Han begär me....
• Punkt 476: För var och en av oss var det verkligen, som för L....
• Punkt 477: Jordisk tillgivenhet, även när den inte är smutsig....
• Punkt 478: Sök inte medlidande: ofta är det ett tecken på hög....
• Punkt 479: När du talar om de teologala dygderna, tron, hoppe....
• Punkt 480: Finns det något i ditt liv som inte stämmer överen....
• Punkt 481: Betrakta uppmärksamt ditt handlande. Du kommer att....
• Punkt 482: Gud den allsmäktige, allrådande och allvise, skull....
• Punkt 483: Du väntar på segern, på stridens slut … och den ko....
• Punkt 484: Det finns tillfällen då du — berövad den där ....
• Punkt 485: Det har hänt att någon sagt till mig: ”Fader,....
• Punkt 486: Ett hjärta som på ett oordnat sätt älskar världsli....
• Punkt 487: ”Vaka, och be att ni inte utsätts för prövnin....
• Punkt 488: En ljum apostel, där har du människornas store fie....
• Punkt 489: Ett uppenbart bevis på ljumhet är bristen på övern....
• Punkt 490: Det finns hårda men ädla hjärtan som smälter som b....
• Punkt 491: All godhet, all fägring, allt majestät, all skönhe....
• Punkt 492: Vi är förälskade i Kärleken. Därför vill Herren in....
• Punkt 493: Låt se om du förstår denna skenbara motsägelse. Då....
• Punkt 494: Så väl jag förstår den där frågan som en själ som ....
• Punkt 495: Har du sett med vilken tillgivenhet, med vilken fö....
• Punkt 496: Vad jag tycker om att betrakta Johannes som lutar ....
• Punkt 497: Gud älskar mig … Och Aposteln Johannes skriver: &#....
• Punkt 498: ”Kärleken består i gärningar, inte blott i va....
• Punkt 499: Vi människor förmår inte ägna Jesus samma tillgivn....
• Punkt 500: Guds Kärlek är så tilldragande och så suggestiv at....
• Punkt 501: Du får inte uppträda som ett upproriskt barn eller....
• Punkt 502: Om man skipar rättvisa rakt av kan människor känna....
• Punkt 503: Älska Herren lidelsefullt. Älska honom vansinnigt,....
• Punkt 504: Kärleken innebär offer; och offer av kärlek ger gl....
• Punkt 505: Svara dig själv: Hur många gånger om dagen ber din....
• Punkt 506: Min son, var övertygad om att Gud har rätt att säg....
• Punkt 507: Förlora aldrig känslan för det övernaturliga. Även....
• Punkt 508: Lev som människorna omkring dig, naturligt, men gö....
• Punkt 509: Man måste ha ett rent hjärta, vara hängiven det so....
• Punkt 510: Jag hörde några bekanta tala om sina radioapparate....
• Punkt 511: Ägnar jag mer uppmärksamhet åt småsaker och trivia....
• Punkt 512: Säg till honom: Herre, jag vill inte någonting ann....
• Punkt 513: Hemligheten bakom din effektivitet har sina rötter....
• Punkt 514: En föresats: att ägna mig, om möjligt utan avbrott....
• Punkt 515: Upprepa av hela ditt hjärta och med ständigt mera ....
• Punkt 516: Ure igne Sancti Spiritus! — bränn mig ....
• Punkt 517: Då du firade Korsets upphöjelses högtid, bönföll d....
• Punkt 518: Självtukten skall vara lika konstant som hjärtats ....
• Punkt 519: Att älska Korset är att kunna försaka sig med gläd....
• Punkt 520: Kristen glädje är inte fysiologisk: dess grund är ....
• Punkt 521: Jag skrev följande till dig: Även om jag vet att d....
• Punkt 522: Även de dagar då det verkar som om man förlorar ti....
• Punkt 523: Fäst inte ditt hjärta vid något förgängligt: efter....
• Punkt 524: Ett tydligt tecken på att man har lösgjort sig frå....
• Punkt 525: Den som uppriktigt lever av tron vet att världslig....
• Punkt 526: Den uppståndne, förhärligade Kristus har avklätt s....
• Punkt 527: Man måste älska den heliga Jungfrun: vi kommer ald....
• Punkt 528: Detta utgör ett verkligt kristet liv: hängivelse o....
• Punkt 529: Jesus, jag lägger mig förtröstansfullt i dina arma....
• Punkt 530: Idag, då omgivningen är full av olydnad, skvaller,....
• Punkt 531: Du säger ja, att du är fast besluten att följa Kri....
• Punkt 532: Undrar du vilken grunden är för vår trohet? Jag s....
• Punkt 533: Någon sade till mig — och jag citerar, för de....
• Punkt 534: Även du — som alla Guds barn — behöver p....
• Punkt 535: Den första förutsättningen för bönen är uthållighe....
• Punkt 536: Var uthållig i bönen, som Mästaren råder. Denna ut....
• Punkt 537: På en plats där man talade och lyssnade på musik, ....
• Punkt 538: Ditt liv skall vara en ständig bön, en fort­löpand....
• Punkt 539: Att samla sig till bön, till meditation, är så enk....
• Punkt 540: I det inre livet, som i mänsklig kärlek, är det nö....
• Punkt 541: I det heliga mässoffret tar prästen vår Guds kropp....
• Punkt 542: Evangelisten berättar att när Jesus utfört sitt un....
• Punkt 543: Umgås med de tre Personerna, Gud Fader, Gud Son, G....
• Punkt 544: Den som inte ständigt överlåter sig åt Jesus Krist....
• Punkt 545: Varje kristen bör söka Kristus och umgås med honom....
• Punkt 546: Betrakta i lugn och ro Mästarens heliga vrede då h....
• Punkt 547: Förälska dig i Jesu Kristi heliga mänskliga natur.....
• Punkt 548: Det är redan Advent. Vilken utmärkt tid för att fö....
• Punkt 549: Jul. — Man sjunger ”O kom låt oss tillbe....
• Punkt 550: Även om det tynger oss — och jag ber Gud att ....
• Punkt 551: Den helige Josef: man kan inte älska Jesus och Mar....
• Punkt 552: Se så många skäl det finns att vörda den helige Jo....
• Punkt 553: Du helige Josef, vår fader och herre, du kyske, re....
• Punkt 554: Älska mycket den helige Josef, älska honom av hela....
• Punkt 555: Jungfrun. Vem kan vara en bättre lärare i hur man ....
• Punkt 556: Du kommer att bli helig om du lever av kärlek, om ....
• Punkt 557: Den helige Paulus ger oss ett underbart recept på ....
• Punkt 558: Vår Herre Jesus älskade oss människor så mycket at....
• Punkt 559: Kärleken till människorna, för Guds skull, gör att....
• Punkt 560: När jag talar med dig om det ”goda exemplet&#....
• Punkt 561: Fråga dig ofta: Anstränger jag mig för att bli mer....
• Punkt 562: När jag predikar att man skall göra sig till en ma....
• Punkt 563: Mitt ibland så mycken egoism, så mycken likgiltigh....
• Punkt 564: Då vi katoliker försvarar och bevarar sanningen, u....
• Punkt 565: Hos en kristen, ett Guds barn, är vänskap och kärl....
• Punkt 566: Den broderliga tillrättavisningen — som har s....
• Punkt 567: När du tillrättavisar, för att det är nödvändigt o....
• Punkt 568: Ställ dig mycket nära din moder, Jungfru Maria. &#....
• Punkt 569: Hör på noga: att vara i världen och känna samhörig....
• Punkt 570: Du bör verka som brinnande kol, som tänder eld var....
• Punkt 571: Gud vill att hans verk, anförtrodda åt människor, ....
• Punkt 572: Grunden för vår verksamhet som medborgare — s....
• Punkt 573: När du är tillsammans med en person bör du se en s....
• Punkt 574: Du envisas med att gå ensam, på egen hand, och gör....
• Punkt 575: Att tänka på Kristi död blir en uppmaning för oss ....
• Punkt 576: Se till att det i din mun som kristen — för d....
• Punkt 577: Det gömmer sig stor bekvämlighet — och ibland....
• Punkt 578: Ett helgon är för många en ”obekväm” per....
• Punkt 579: Den där unge prästen brukade vända sig till Jesus ....
• Punkt 580: Var alltid så modig — ödmjuk, i Guds tjänst &....
• Punkt 581: En katolik kan inte ha någon annan attityd än att ....
• Punkt 582: För mycket länge sedan frågade en person mig, indi....
• Punkt 583: Att ha en katolsk anda innebär att våra axlar skal....
• Punkt 584: ”Till allt annat kommer det som trycker mig v....
• Punkt 585: Bli inte rädd — och reagera, i den mån du kan....
• Punkt 586: Bli mer ”romersk” för var dag som går, ä....
• Punkt 587: Vördnad för Jungfru Maria upptänder i kristna själ....