Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Smedjan Smedjan > Nederlag  
• Punkt 158: När vår syn är grumlig, när våra ögon förlorar sin....
• Punkt 159: På grund av mitt elände beklagade jag mig för en v....
• Punkt 160: Be om Herrens nåd, för att rena dig med Kärlek … o....
• Punkt 161: Vänd dig till Jungfru Maria och be henne att ̵....
• Punkt 162: Du min himmelska moder: gör så att jag kan återvän....
• Punkt 163: Var inte så slö! Vänta inte till nyår med att fatt....
• Punkt 164: Jag håller med, du har handlat fel av svaghet. Men....
• Punkt 165: Kom alltid ihåg att de andliga själsförmögenhetern....
• Punkt 166: Du förlorar din frid — och är väl medveten om....
• Punkt 167: Det outplånliga minnet av de nådegåvor som Gud vis....
• Punkt 168: Det finns bara en dödlig sjukdom, ett enda ödesdig....
• Punkt 169: Asketisk kamp är inte något negativt, och därför a....
• Punkt 170: Jag förväntar mig allt från dig, min Jesus: omvänd....
• Punkt 171: När denne präst, vår vän, undertecknade med ”....
• Punkt 172: Om du har gjort ett misstag, stort eller litet, sk....
• Punkt 173: Upprepa i ditt huvud och i din själ: Herre, hur må....
• Punkt 174: Du känner dig som en stackars lakej som husbonden ....
• Punkt 175: Vissa gör bara det som ligger inom räckhåll för st....
• Punkt 176: Du skriver, och jag återger det: ”Domine, ....
• Punkt 177: Upprepa förtröstansfullt: Herre, om mina tårar had....
• Punkt 178: Så mycket nedrigt det finns i mitt uppträdande, oc....
• Punkt 179: Du har varit så nära Kristus i så många år och … ä....
• Punkt 180: Jag saknar inte den sanna glädjen, tvärtom … Och ä....
• Punkt 181: Bli varken skrämd eller modstulen då du upptäcker ....
• Punkt 182: Häpna inför Guds godhet, för Kristus vill leva i d....
• Punkt 183: Du lever glad, mycket lycklig, även om du ibland k....
• Punkt 184: Ödmjukheten är en frukt av att man känner Gud och ....
• Punkt 185: Herre, jag ber dig om en present: Kärlek … en kärl....
• Punkt 186: Heliga är de som kämpar ända till slutet av sitt l....
• Punkt 187: Om dina fel gör dig ödmjukare, om de får dig att m....
• Punkt 188: Bönen — även min! — är allsmäktig.....
• Punkt 189: Ödmjukheten får varje människa att inte tappa mode....
• Punkt 190: Om jag vore spetälsk, skulle min mor omfamna mig. ....
• Punkt 191: I botens sakrament förlåter Jesus oss. I det till....
• Punkt 192: Min son, om du någon gång faller, så gå snabbt til....
• Punkt 193: Uppriktighet är oumbärlig för att man skall kunna ....
• Punkt 194: Nam, et si ambulavero in medio umbrae mortis, n....
• Punkt 195: Då jag just nu betraktade mitt elände, Jesus, sade....
• Punkt 196: Jesus, min Kärlek, tänk att jag åter skulle kunna ....
• Punkt 197: Du, som ser att du saknar så många dygder, talange....
• Punkt 198: Främja i din själ ivern att gottgöra, så att du va....
• Punkt 199: Om du är trogen kan du till slut kalla dig segrare....
• Punkt 200: Jag är säker på att han har hört din ödmjuka och b....
• Punkt 201: I en kristens liv bör ”allt” vara för Gu....
• Punkt 202: Jesus, vad har jag gjort för att förtjäna att du s....
• Punkt 203: Alla denna tröst från min Herre, kan den inte vara....
• Punkt 204: Man bör älska Gud, för hjärtat är till för att äls....
• Punkt 205: Säg till Herren, med hela din själs krafter: Trots....
• Punkt 206: Bedrövad av så många fall, kommer jag hädanefter &....
• Punkt 207: Vad köttet förlorat, skall köttet betala: var frik....
• Punkt 208: Åkalla Herren, och be honom om den botgöringsanda ....
• Punkt 209: Upprepa i din personliga bön följande, när du känn....
• Punkt 210: Vad rätt den där prästen resonerade när han predik....
• Punkt 211: Lasaros uppstod därför att han hörde Guds röst: oc....
• Punkt 212: Beundra denna tröstande paradox som kännetecknar d....
• Punkt 213: När du fallit, eller när du känner dig tyngd under....
• Punkt 214: Uppfyll dig med förtröstan på Gud och hys, ständig....
• Punkt 215: Obefläckade Jungfru, moder, överge mig inte! Se hu....