Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 58: Att vara utvald av Gud innebär — och kräver! ....
• Punkt 59: Om du svarar ja när Herren kallar dig, så kommer d....
• Punkt 60: Du skall dagligen vara medveten om skyldigheten at....
• Punkt 61: Heligheten består inte i att utföra stora uppgifte....
• Punkt 62: Herren nöjde sig inte med att säga att han älskade....
• Punkt 63: Om du älskar Herren måste du ”med nödvändighe....
• Punkt 64: För den som vill leva av Kärleken med stort K, är ....
• Punkt 65: Det här är receptet för din väg som kristen: att b....
• Punkt 66: Min Gud, lär mig att älska! — Min Gud, lär mi....
• Punkt 67: Vi bör be Gud om tro, hopp och kärlek, med ödmjukh....
• Punkt 68: Du sade till mig att du inte visste hur du skulle ....
• Punkt 69: Kämpa så att det heliga mässoffret verkligen blir ....
• Punkt 70: Se till att tacka Jesus i eukaristin genom att lov....
• Punkt 71: Evangelisten Lukas berättar att Jesus bad … hurdan....
• Punkt 72: Då du börjar en ny dag för att arbeta sida vid sid....
• Punkt 73: Bön — kom ihåg det — består inte i att h....
• Punkt 74: Vi bör alla vara ipse Christus — Krist....
• Punkt 75: Din bön får inte bara vara ord: den bör omsättas i....
• Punkt 76: Att be är vägen för att sätta stopp för alla våra ....
• Punkt 77: Jag skall ge dig ett råd som jag inte tröttnar på ....
• Punkt 78: Hjältemod, helighet och djärvhet kräver en ständig....
• Punkt 79: Jag kommer aldrig att sluta upprepa det, så att de....
• Punkt 80: Om du är ett gott Guds barn, så kommer din första ....
• Punkt 81: Du bör vara uthållig och krävande i dina fromhetsn....
• Punkt 82: Ansträng dig för att i varje ögonblick fullfölja d....
• Punkt 83: Det inre livet stärks genom att man kämpar i sina ....
• Punkt 84: Sök Gud i djupet av ditt obesudlade, rena hjärta; ....
• Punkt 85: Inskärp hos människorna den heroism som gör att ma....
• Punkt 86: Genom ditt fromhetsliv lär du dig utöva de kristna....
• Punkt 87: Skaffa dig inga andra skyldigheter än … att verka ....
• Punkt 88: Herren har tydligt låtit dig se din väg som kriste....
• Punkt 89: Mot ett oklanderligt liv, mot den heliga renheten,....
• Punkt 90: För att besegra sinnligheten — för vi kommer ....
• Punkt 91: Din kyskhet får inte inskränka sig till att undvik....
• Punkt 92: Bonus odor Christi, Kristi väldoft, märks ä....
• Punkt 93: Vänj dig vid att tacka skyddsänglarna på förhand …....
• Punkt 94: Man borde kunna beteckna varje kristen med det ord....
• Punkt 95: Tänk på vad som skulle hända om vi kristna inte vi....
• Punkt 96: Se Herren bakom varje företeelse, bakom varje omst....
• Punkt 97: Förnya varje dag en verkningsfull önskan att utplå....
• Punkt 98: Herre! Låt mig tillhöra dig så mycket att inte ens....
• Punkt 99: Se till att vara hänsynsfull, väluppfostrad. Var i....
• Punkt 100: Kärleken uppnår allt. Utan kärlek kan man ingentin....
• Punkt 101: Var enkel och from som ett barn, och kraftfull och....
• Punkt 102: Den frid som för glädje med sig kan världen inte g....
• Punkt 103: Ditt liv och ditt arbete får inte vara negativa, d....
• Punkt 104: Det finns två punkter av grundläggande betydelse f....
• Punkt 105: Glädjen är en kristen tillgång som vi behåller i d....
• Punkt 106: Vårt gudomliga krig är en underbar sådd av fred.....
• Punkt 107: Den som slutar kämpa skadar Kyrkan, sitt övernatur....
• Punkt 108: Jesus, säg mig om det finns någonting i mig som du....
• Punkt 109: Det finns en fiende till det inre livet som är lit....
• Punkt 110: I kristen askes motsvarar samvetsrannsakan ett beh....
• Punkt 111: Om någonting inte överensstämmer med Guds anda, så....
• Punkt 112: Min Gud, när kommer jag väl att omvända mig?....
• Punkt 113: Vänta inte med att bli ett helgon tills du blir ga....
• Punkt 114: Be Herren om att ge dig den känslighet som du behö....
• Punkt 115: Med sinnesro och utan skrupler bör du tänka på dit....
• Punkt 116: Uppfyll dig med goda önskningar, det är något heli....
• Punkt 117: Vad skall jag göra för att min kärlek till Herren ....
• Punkt 118: Helig! Ett Guds barn bör överdriva i dygderna, om ....
• Punkt 119: Skäms inte över att upptäcka att du i hjärtat har ....
• Punkt 120: Herre, befria mig från mig själv!....
• Punkt 121: En apostel som inte ber dagligen och metodiskt fal....
• Punkt 122: Herre, gör så att jag från och med nu blir en anna....
• Punkt 123: Meus es tu — du är min, har Herren låt....
• Punkt 124: Du kan inte förvånas om du i ditt liv känner den d....
• Punkt 125: Ta emot de råd du får i din andliga vägledning som....
• Punkt 126: Du har bett om ett råd för att segra i dina daglig....
• Punkt 127: Om den stumme demonen — som Evangeliet talar ....
• Punkt 128: Älska och sök hjälp från den som leder din själ. I....
• Punkt 129: Var aldrig rädd för att säga sanningen, men glöm i....
• Punkt 130: Världen lever av lögnen; men för tjugo århundraden....
• Punkt 131: Det skulle vara en falsk kärlek, en djävulsk, förl....
• Punkt 132: Ödmjukhet och lydnad är oumbärliga villkor för att....
• Punkt 133: Ta emot påvens ord och anslut dig till dem på ett ....
• Punkt 134: Älska och vörda påven, be och gör uppoffringar ....
• Punkt 135: Din största kärlek, din största uppskattning, din ....
• Punkt 136: Må du genom att dagligen betrakta den tunga börda ....
• Punkt 137: Gör din kärlek till Jungfru Maria mer levande, mer....
• Punkt 138: Jesus är föredömet, låt oss efterlikna honom! Låt....
• Punkt 139: Då du betraktar Inkarnationens ögonblick, så först....
• Punkt 140: Lev ditt liv som kristen naturligt! Jag insisterar....
• Punkt 141: Om du är fåfäng, om du bara bekymrar dig om din pe....
• Punkt 142: Se till att ”intellektets ödmjukhet” bli....
• Punkt 143: När du har någon vid din sida — vem han än må....
• Punkt 144: Det uppdrag att tjäna som den gudomlige Mästaren g....
• Punkt 145: Du får inte brista i barmhärtighet gentemot någon.....
• Punkt 146: Försumma inte bruket av broderliga tillrättavisnin....
• Punkt 147: När du måste göra en broderlig tillrättavisning, s....
• Punkt 148: Om du kan tycka om dina medmänniskor och sprider d....
• Punkt 149: Främja din anda av självtukt i detaljer av kärlek ....
• Punkt 150: Se till att du dagligen och generöst bemödar dig, ....
• Punkt 151: Du bör se till att det ”goda humör” R....
• Punkt 152: Bemöda dig om att ägna dig åt en mycket intressant....
• Punkt 153: Ett bra sätt att göra samvetsrannsakan: Har jag i....
• Punkt 154: Visst skall du ha uppoffringar som du brukar utför....
• Punkt 155: Du vill gå i Kristi fotspår, ikläda dig hans klädn....
• Punkt 156: Heligheten är lika flexibel som smidiga muskler. D....
• Punkt 157: Moder, lämna mig inte! Gör så att jag söker din So....