Josemaría Escrivá Obras
616

Vårt liv — de kristnas liv — skall vara precis så vardagligt: vi skall se till att varje dag utföra väl just det vi är skyldiga att göra, att i världen förverkliga vårt gudomliga uppdrag genom att varje ögonblick uppfylla de små skyldigheter som just då åligger oss.

Rättare sagt: genom att vi anstränger oss för att uppfylla dem, för ibland kommer vi inte att lyckas, och när det blir natt och vi gör vår samvetsrannsakan kommer vi behöva säga till Herren: jag kan inte ge dig några dygder; jag kan bara ge dig brister, men — med din nåd — kommer jag att en dag kunna utropa mig som segrare.

Föregående Se kapitel Nästa