Josemaría Escrivá Obras
482

Gud den allsmäktige, allrådande och allvise, skulle välja sin moder.

Vad hade du gjort, om du hade kunnat välja? Jag tror att du och jag skulle ha valt den vi har och fyllt henne med nådegåvor. Det gjorde Gud. Därför kommer Maria omedelbart efter den heliga Treenigheten.

Teologerna argumenterar logiskt för att förklara varför hon fick denna nådens fullhet, varför hon inte kunde vara underkastad satan: det var tillbörligt och rätt, Gud kunde göra det och därför gjorde han det också. Detta är det stora beviset. Detta är det tydligaste beviset på att Gud skänkte sin moder alla privilegier från första ögonblicket. Och sådan är hon: skön, ren och obefläckad till kropp och själ!

Föregående Se kapitel Nästa