Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
  Smedjan > Fortsätt kämpa > Punkt 472
472

Du har insett det tydligt: samtidigt som så mänga människor inte känner Gud, har han uppmärksammat dig. Han vill att du skall utgöra en grund, en kvadersten, som Kyrkans liv kan stödja sig på.

Betrakta denna verklighet, så kommer du att dra många praktiska slutsatser för ditt vanliga uppträdande: grunden, kvaderstenen — kanske utan att glänsa, den är dold — måste vara solid, utan sprickor; den måste tjäna som grund för att hålla byggnaden uppe …; annars blir den förkastad.

[Skriv ut]
 
[Sänd]
 
[Palm]
 
[Spara]
 
Översätt punkten till:
Föregående Se kapitel Nästa