Josemaría Escrivá Obras
855

Engagerad! Vad jag tycker om det ordet! Vi som är Guds barn åtar oss — frivilligt — att hänge våra liv åt Herren och sträva efter att han skall härska över våra liv, suveränt och fullständigt.


856

Heligheten — när den är äkta — flödar över, för att fylla andra hjärtan, andra själar, med sitt överflöd.

Vi som är Guds barn helgar oss genom att helga andra. Sprider sig det kristna livet i din omgivning? Tänk på det varje dag.


857

Jesu Kristi rike. Det är vårt rike! Därför, min son, var generös och sök inte att veta något av de många skäl han har för att regera i dig.

Det räcker med att se på honom och begrunda hur mycket han älskar dig … så kommer du att hungra efter att besvara hans kärlek och ropa högt till honom att du ”älskar honom här och nu”, och du kommer att förstå att om du inte överger honom, så kommer han inte att överge dig.


858

Det första steget för att andra skall närma sig Kristi vägar är att de ser dig nöjd, lycklig och säker på din väg till Gud.


859

En katolsk man — en katolsk kvinna — kan inte glömma denna bärande idé: vi skall efterlikna Jesus Kristus i alla miljöer utan att avvisa någon.


860

Det är vår Herre Jesu vilja: man skall följa honom på nära håll. Det finns ingen annan väg.

Detta är den helige Andes verk i varje själ — i din — och du måste vara följsam, för att inte resa hinder i vägen för Gud.


861

Ett tydligt tecken på att du söker heligheten är den ”sunda förutfattade inställningen” — låt mig kalla den så — att vanemässigt tänka först på andra och glömma dig själv för att föra dem närmare Gud.


862

Det bör vara tydligt ingraverat i din själ att Gud inte behöver dig. Hans kallelse är en kärleksfull barmhärtighetsgärning från hans hjärta.


863

Behandla dem som felar med tillgivenhet, med kärlek — kristen kärlek! — dock utan att godta kompromisser i sådant som strider mot vår heliga tro.


864

Vänd dig till vår ljuva Fru: Maria, Guds moder och vår moder, och anförtro henne alla människors renhet, till kropp och själ.

Säg till henne att du vill åkalla henne — och att andra alltid skall åkalla henne — och alltid segra, i dåliga tider — eller goda, och mycket goda — i kampen mot dem som är fiender till vår ställning som Guds barn.


865

Han kom till jorden för att omnes homines vult salvos fieri — för att återlösa hela världen.

När du arbetar sida vid sida med så många människor, minns då alltid att det inte finns någon själ som Kristus inte intresserar sig för!


866

Herre, försäkrade du Honom, jag tycker om att vara tacksam; jag vill alltid vara det mot alla.

Nåväl, då se här: du är inte en sten … eller en korkek … eller en mulåsna. Du tillhör inte den sortens varelser som fullbordar sin bestämmelse här nere. Och det är så för att Gud ville göra dig till en man eller en kvinna — sitt barn — och för att han älskar dig in caritate perpetua — med evig kärlek.

Tycker du om att vara tacksam? Tänker du göra ett undantag för Herren? Låt en översvallande tacksägelse dagligen strömma ur ditt hjärta.


867

Förståelse är äkta kärlek till nästan. När du verkligen har uppnått den, kommer du att ha ett stort hjärta för alla, utan åtskillnad, och du kommer att leva — även med dem som har behandlat dig illa — i enlighet med Jesu råd: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er vila”.


868

Behandla dem kärleksfullt som är okunniga om de ting som rör Gud. Men du har än större anledning att behandla dem kärleksfullt som känner till dem. Gör du inte det senare, kan du inte göra det förra.


869

Om du verkligen älskade Gud av hela ditt hjärta, skulle du älska din nästa — vilket du ibland har så svårt för att göra — som en nödvändig konsekvens av den stora Kärleken. Och du skulle inte känna dig som ovän med någon, eller göra åtskillnad mellan olika personer.


870

Har du en längtan, av gudomlig galenskap, att själarna måtte lära känna Guds Kärlek? Frambär då i ditt vardagsliv uppoffringar, be, gör din plikt, övervinn dig själv i många små detaljer.


871

Säg sakta till honom: gode Jesus, om jag skall vara apostel — en apostel för apostlar — är det nödvändigt att du gör mig mycket ödmjuk.

Låt mig lära känna mig själv: gör att jag lär känna mig själv och lär känna dig.

Då kommer jag aldrig att förlora ur sikte att jag ingenting är.


872

Per Jesum Christum Dominum nostrum — genom Jesus Kristus vår Herre. Så skall du göra saker och ting: genom Jesus Kristus!

Det är bra att du har ett mänskligt hjärta; men om du gör något bara därför att det rör sig om en viss person är det illa! Även om du gör det också för denne broders skull, för denne väns skull, så gör det först och främst för Jesus Kristus!


873

Kyrkan, människorna — i alla världsdelar och i alla tider, nu och i framtiden — förväntar sig mycket av dig … Men se till att få in det ordentligt i ditt huvud och i ditt hjärta: du kommer inte att bära någon frukt om du inte är helig: eller rättare sagt, om du inte kämpar för att bli helig.


874

Låt dig formas av nådens — hårda eller milda — slag. Ansträng dig för att inte vara ett hinder, utan ett redskap. Och om du vill, så kommer din heliga Moder att hjälpa dig och du kommer att vara en kanal för de gudomliga flödena, och inte en sten som hindrar dess lopp.


875

Herre, lär mig att vara dig trogen och följsam, sicut lutum in manu figuli — som leran i krukmakarens händer. Då skall inte längre jag leva, utan du min Kärlek kommer att leva och verka i mig.


876

Jesus kommer att få dig att hysa en stor tillgivenhet gentemot alla som du umgås med, en tillgivenhet som dessutom inte kommer att göra din tillgivenhet gentemot honom mindre. Tvärtom: ju mer du älskar Jesus, desto fler människor kommer att rymmas i ditt hjärta.


877

Ju mer människan närmar sig Gud, desto mer allomfattande känner hon sig. Hennes hjärta vidgar sig, för att allt och alla skall få plats, i en enda stor önskan att lägga universum för Jesu fötter.


878

När Jesus dog på Korset var han trettiotre år gammal. Ungdom är ingen ursäkt!

Dessutom, för var dag som går, lämnar du ungdomen allt längre bakom dig … även om du tillsammans med Honom kommer att ha hans eviga ungdom.


879

Säg nej till nationalismen, som försvårar förståelsen och samlevnaden mellan människor: i många historiska ögonblick har den varit ett av de svåraste hindren.

Och säg nej med ännu mera kraft — för det är ännu skadligare — om man försöker föra in den i Kyrkans kropp, som är den plats där alltings och allas enhet i Jesus Kristus bör lysa som mest.


880

Du som är Guds barn, vad har du gjort hittills för att ge andlig hjälp åt dem i din omgivning?

Du kan inte nöja dig med denna passivitet, med denna slapphet: Han vill nå andra genom ditt exempel, ditt ord, din vänskap, din tjänst …


881

Offra dig, hänge dig, och arbeta med själarna, en och en, på samma sätt som man bearbetar ädelstenar en och en.

Och mer än så, du bör anstränga dig mer, för det är något av ojämförligt värde som står på spel: syftet med denna andliga omsorg är att bereda människor till goda redskap i Guds tjänst, människor som har kostat, var och en, allt Kristi blod.


882

Att vara kristen — och i synnerhet att vara präst, samtidigt som vi också skall komma ihåg att alla vi döpta deltar i det kungliga prästadömet — är att ständigt vara på Korset.


883

Om du, nu när du har sett Hans ljus, vore konsekvent, skulle du vilja bli ett lika stort helgon som du tidigare varit en stor syndare: och du skulle kämpa för att förverkliga denna längtan.


884

Det är inte högmod, utan styrka, att göra sin auktoritet kännbar och skära bort allt som måste skäras bort, om det krävs för att uppfylla Guds heliga vilja.


885

Ibland måste man ”binda någons händer”, respektfullt och med måtta, utan att förolämpa eller vara oartig. Inte för att hämnas, utan som botemedel. Inte som straff, utan som medicin.


886

Du såg mycket allvarligt på mig … men till slut förstod du mig, då jag sade till dig: ”Jag vill återskapa Kristi liv i Guds barn genom att få dem att meditera över det, så att de kan handla som han och tala bara om honom”.


887

Jesus stannade kvar i eukaristin av kärlek … till dig.

Han stannade kvar, medveten om hur människorna skulle komma att ta emot honom … och om hur du tar emot honom.

Han stannade kvar för att du skulle äta honom, besöka honom och berätta om det som händer i ditt liv, och för att du genom att umgås med honom i bön vid tabernaklet och genom att ta emot kommunionen, skulle bli mer förälskad i honom för varje dag och få andra människor — många! — att följa samma väg.


888

Du säger att du önskar leva i helig fattigdom, lösgöra dig från de saker du använder. — Fråga dig själv: har jag samma sinnelag och känslor som Jesus Kristus i förhållande till fattigdom och rikedom?

Och jag gav dig rådet: förutom att vila i din Fader och Gud, med ett barns sanna överlåtelse … fäst dina ögon särskilt på denna dygd, för att älska den som Jesus gjorde. Och på så sätt, i stället för att se fattigdomen som ett kors kommer du att betrakta den som ett tecken på förkärlek.


889

I sitt handlande tillmäter vissa kristna ibland inte kärleksbudet det yttersta värde som tillkommer det. Omgiven av de sina sade Kristus i sin underbara avskedspredikan, som ett slags testamente: Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem — ett nytt bud ger jag er: att ni skall älska varandra.

Och dessutom betonade han: in hoc cognoscunt omnes quia discipuli mei estis — alla skall förstå att ni är mina lärjungar, om ni visar varandra kärlek.

Om vi ändå kunde bestämma oss för att leva som Han vill!


890

Om fromheten saknas — detta band som binder oss hårt vid Gud och, för hans skull, vid våra medmänniskor, för att vi ser Kristus i dem — är splittring oundviklig och all kristen anda går förlorad.


891

Var tacksam av hela ditt hjärta gentemot Herren för de beundransvärda … och fruktansvärda förmögenheter, intelligensen och viljan, som han har velat skapa dig med. De är beundransvärda, för de gör dig lik honom; fruktansvärda, för det finns människor som vänder dem mot sin Skapare.

För att sammanfatta den tacksamhet som vi känner som Guds barn, vill jag, nu och alltid, säga så här till denne vår Fader: Serviam! — jag vill tjäna!


892

Utan inre liv, utan utbildning, finns det varken något verkligt apostolat eller några fruktbara verk: arbetet blir instabilt och rentav fiktivt.

Vilket ansvar har inte Guds barn! Vi bör hungra och törsta efter Honom och hans lära.


893

Det sades till den där gode vännen, för att förödmjuka honom, att han hade en andra eller tredje klassens själ.

Övertygad om sin intighet, utan att bli arg, resonerade han så här: eftersom varje människa bara har en själ — jag har min, den enda jag har — kommer för var och en hennes själ att vara … förstklassig. Jag vill inte sikta lägre än jag gör! Därför har jag en ”mer än förstklassig” själ och jag vill, med Guds hjälp, rena den, göra den vit och brinnande för att göra min Älskade mycket glad.

Glöm inte att inte heller du — även om du ser dig själv full av brister — får ”sikta lägre”.


894

Det här säger jag till dig som beklagar dig över att vara ensam, att din omgivning är aggressiv: tänk på att Jesus Kristus, den gode såningsmannen, håller var och en av oss, hans barn, hårt i sin sårade hand — som vetekornet — och låter sitt blod skölja över oss, han renar oss, han tvår oss, han berusar oss! … Och sedan kastar han generöst ut oss över världen en och en: för vetet sår man inte säckvis, utan korn för korn.


895

Jag insisterar: be Herren om att han må skänka sina barn ”gåvan att kommunicera”, så att alla kan förstå oss.

Skälet för att jag önskar denna ”gåva att kommunicera” kan du sluta dig till i evangeliet, med ett överflöd av liknelser och exempel som konkretiserar läran och illustrerar det andliga, utan att förringa eller förvanska Guds ord.

För alla — bildade såväl som mindre bildade människor — är det lättare att betrakta och ta till sig det gudomliga budskapet genom dessa mänskliga bilder.


896

I dessa tider — och alltid! — när Herren vill sprida sitt utsäde i en gudomlig sådd i olika miljöer, vill han även att intensiteten inte förloras genom spridningen.…

Även du har det tydliga och övernaturliga uppdraget att bidra till att denna intensitet inte går förlorad.


897

Ja, du har rätt: vilket djupt i ditt elände! Om det bara hade hängt på dig, var hade du då befunnit dig nu, var hade du hamnat? …

”Bara en kärlek full av barmhärtighet kan fortsätta att älska mig”, medgav du.

Trösta dig: Han kommer inte att neka dig sin kärlek eller sin barmhärtighet, om du söker Honom.


898

Du bör se till att det mitt i världen finns många människor som älskar Gud av hela sitt hjärta.

Det är dags att räkna efter: hur många har du hjälpt att upptäcka denna Kärlek?


899

Guds barns närvaro och vittnesbörd i världen skall vara medryckande, inte låta sig ryckas med: de skall föra med sig sin egen atmosfär — som är Kristi atmosfär — inte låta sig domineras av en annan atmosfär.


900

Du är skyldig att nå fram till dem som finns i din omgivning, att väcka dem ur deras dvala, att öppna annorlunda och vida horisonter för deras småborgerliga och egoistiska liv, att heligt krångla till livet för dem så att de glömmer sig själva och förstår sina medmänniskors problem.

Gör du inte det är du inte en god bror till dina medmänniskor, dina bröder, som behöver detta gaudium cum pace — denna glädje och denna frid som de kanske inte känner till eller har glömt.


901

Inget av den heliga Kyrkans barn kan leva lugnt utan att oroas inför åsynen av dessa avpersonaliserade massor: som boskap, får, svin, var i sin hjord, skrev jag vid något annat tillfälle. Det finns så många ädla passioner i deras skenbara likgiltighet! Så många möjligheter!

Det är nödvändigt att tjäna alla, lägga händerna på var och en — singulis manus imponens — som Jesus gjorde — för att återföra dem till livet, för att upplysa deras förstånd och stärka deras viljor så att de kan bli till nyttiga redskap!


902

Jag trodde inte heller att Gud skull välja mig som han gjorde. Men Herren — låt mig upprepa det för dig — ber inte om tillstånd för att ”krångla till livet för oss”. Han tränger sig på … och så var det med det!


903

Herre, jag skall bara förtrösta på dig. Hjälp mig att vara dig trogen, för jag vet att, om jag troget tjänar dig och lämnar alla mina bekymmer och all min oro i dina händer, kan jag förvänta mig allt.


904

Låt oss tacka mycket och ofta för den underbara kallelse vi har fått av Gud: må vår tacksamhet vara verklig och djup och nära knuten till ödmjukheten.


905

Privilegiet att räknas till Guds barn, den största lyckan av alla, är alltid oförtjänt.


906

Det sliter sönder hjärtat, detta Guds Sons rop — alltid aktuellt! — då han beklagar sig över att skörden är stor men arbetarna få.

Detta rop har stigit upp ur Kristus mun för att även du skall höra det: hur har du besvarat honom hittills? Ber du, åtminstone dagligen, för denna intention?


907

För att följa Herren är det nödvändigt att ge sig en gång för alla, utan förbehåll och kraftfullt: bränna sina skepp beslutsamt, så att man inte har någon möjlighet att gå tillbaka.


908

Bli inte rädd när Jesus ber dig om mer, kanske rentav om dina släktingars lycka. Var övertygad om att han ur ett övernaturligt perspektiv har rätt att bortse från de dina för sin äras skull.


909

Du hävdar att du vill vara en Kristi apostel.

Jag blir mycket glad av att höra det. Jag ber Herren att han må ge dig uthållighet. Och minns att från våra munnar, våra tankar, våra hjärtan skall komma endast gudomliga motiv, hunger efter själar, teman som på ett eller annat sätt leder till Gud, eller som åtminstone inte avlägsnar dig från honom.


910

Kyrkan behöver — och kommer alltid att behöva — präster. Be om präster dagligen till den heliga Treenigheten genom den heliga Jungfrun Maria.

Och be att de må vara glada, handlingskraftiga, effektiva; väl förberedda; och att de villigt uppoffrar sig för sina bröder, utan att känna sig som offer.


911

Ta ständigt din tillflykt till den heliga Jungfrun, Guds moder och mänsklighetens moder: med en moders ömhet skall hon nedkalla Guds kärlek över de människor som du umgås med, så att de kan bestämma sig för att i sitt vardagliga arbete, i sitt yrke, vara Jesu Kristi vittnen.


Föregående Nästa