Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Smedjan Smedjan > Fortsätt kämpa  
• Punkt 377: Följ den helige Paulus råd: hora est iam nos de....
• Punkt 378: Ångerfullt säger du till mig: ”Jag ser så myc....
• Punkt 379: Fader, sade du: jag gör så många misstag, så många....
• Punkt 380: Må du kunna förvärva — det vill du — en ....
• Punkt 381: Fortsätt att betrakta åsnans egenskaper och lägg m....
• Punkt 382: Till och med den minsta uppoffring tycker du är et....
• Punkt 383: Jesus, jag vill besvara din Kärlek, men jag är slö....
• Punkt 384: Det andliga livet består — jag upprepar det o....
• Punkt 385: Vi kan inte vara nöjda med det vi gör för att tjän....
• Punkt 386: Du saknar tro … och du saknar kärlek. Om det inte ....
• Punkt 387: Den där vännen till oss skrev så här: ”Många ....
• Punkt 388: Jesus, trots att jag har varit som jag är — s....
• Punkt 389: Även om du ibland känner att du inte har lust att ....
• Punkt 390: Be så här: Jesus, om jag skall göra någonting nytt....
• Punkt 391: Min Gud, gör mig helig, med hugg och slag, om det ....
• Punkt 392: Du är full av oro därför att du inte älskar som du....
• Punkt 393: Det är inte den sanna heligheten — i bästa fa....
• Punkt 394: Djävulen försöker att avlägsna oss från Gud och om....
• Punkt 395: När du talar med Herren, så be honom, även om du t....
• Punkt 396: Förnya din fasta föresats att leva ditt kristna li....
• Punkt 397: Res inga hinder i vägen för nåden: du skall vara ö....
• Punkt 398: Säg sakta, uppriktig i anden: nunc coepi! &....
• Punkt 399: Jag håller med: du bör ägna dig åt ”dem”....
• Punkt 400: Vad den där uppoffring som den helige Ande föreslå....
• Punkt 401: Spikas fast på Korset! Denna längtan kom som ett n....
• Punkt 402: Om vi försätter oss på Golgata där Jesus dog, bör ....
• Punkt 403: Vi bör vare dag slipa vår sträva yta på samma sätt....
• Punkt 404: Med öppna armar ber Herren dig om en ständig allmo....
• Punkt 405: Närma dig Jesus, som har dött för dig, närma dig K....
• Punkt 406: Vi bör ta emot självtukt med samma sinnelag som Je....
• Punkt 407: Självtukt är en nödvändig förutsättning för allt a....
• Punkt 408: Botgöringsandan består huvudsakligen i att dra nyt....
• Punkt 409: Den bästa offerandan är att vara uthållig i ett på....
• Punkt 410: Låt din andlige ledare bedöma din självtuktsplan s....
• Punkt 411: Vi kan i likhet med den helige Augustinus säga att....
• Punkt 412: Att vaka över hjärtat. — Så här bad denne prä....
• Punkt 413: Ett rent liv, modigt! Var och en inom sitt stånd: ....
• Punkt 414: Det finns ett spanskt ordspråk som talar klarspråk....
• Punkt 415: Min Gud! jag finner nåd och skönhet i allt jag ser....
• Punkt 416: Du som är kristen, och följaktligen ett Guds barn,....
• Punkt 417: Du har blivit mycket förtrogen med denne vår Gud, ....
• Punkt 418: Om vi är trogna Jesus Kristus kommer hans liv att ....
• Punkt 419: Jag tycker att det är mycket lämpligt att du ofta ....
• Punkt 420: Du som så tydligt har sett att du är Guds barn ....
• Punkt 421: En föresats: att vara dagsschemat trogen — he....
• Punkt 422: Någon gång kanske du har tänkt med helig avundsjuk....
• Punkt 423: Det här kan du vara säker på: din önskan — so....
• Punkt 424: Om du återigen överlämnar dig i Guds händer, komme....
• Punkt 425: Lyssna till liknelsen från Jesu egna läppar och so....
• Punkt 426: Idag har jag återigen bett full av förtröstan, och....
• Punkt 427: Var uppriktig när du öppnar din själ, utan att soc....
• Punkt 428: Sök inte tröst någon annanstans än hos Gud. —....
• Punkt 429: Helig blir man med den helige Andes hjälp — s....
• Punkt 430: Nöj dig inte med att tala med Tröstaren, lyssna ti....
• Punkt 431: För att närma dig Gud, för att flyga ända upp till....
• Punkt 432: För att undvika slentrian i dina muntliga böner, f....
• Punkt 433: Om du är stolt över att vara den heliga Marias son....
• Punkt 434: Det finns, bland annat, två skäl för att jag skall....
• Punkt 435: Jag har alltid ansett den kristnes bön vara ett kä....
• Punkt 436: Guds kärlek till hans skapade varelser är så stor,....
• Punkt 437: De grenar som är förenade med vinstocken mognar oc....
• Punkt 438: Älska Herren mycket. Bevara och främja i din själ ....
• Punkt 439: Bönen är den kristnes mäktigaste vapen. Bönen gör ....
• Punkt 440: Personlig helighet är inte en verkningslös teori, ....
• Punkt 441: Den bönens anda som uppfyllde hela Jesu Kristi liv....
• Punkt 442: Betrakta och upplev Kristi lidande, tillsammans me....
• Punkt 443: Den som älskar missar inte en enda detalj. Det har....
• Punkt 444: Älska Gud för dem som inte älskar honom: denna and....
• Punkt 445: Om den inre kampen någon gång blir svårare, så kom....
• Punkt 446: Du är säker på att det var Gud som fick dig att ty....
• Punkt 447: Härda ut, frivilligt och kärleksfullt — även ....
• Punkt 448: Lev din tro med glädje, nära förenad med Jesus Kri....
• Punkt 449: Säg sakta till Mästaren: Herre, jag vill tjäna bar....
• Punkt 450: Du behöver inre liv och troskunskap. Ställ krav på....
• Punkt 451: Med en ungdomlig anda skall vi kristna samla hela ....
• Punkt 452: Du skall efterlikna Jesus Kristus och göra honom k....
• Punkt 453: Eftersom du är kristen får du inte vända ryggen fö....
• Punkt 454: Med vilken envishet aposteln Johannes predikade
• Punkt 455: Du kommer att vara god bara om du kan se dina medm....
• Punkt 456: Älska och visa kärlek till nästan, gränslöst och u....
• Punkt 457: Du bör leva i samförstånd med dina medmänniskor oc....
• Punkt 458: När du måste framföra kritik, skall du göra det po....
• Punkt 459: När du ser att Guds ära och Kyrkans väl kräver att....
• Punkt 460: Vi är inte goda bröder till våra bröder människorn....
• Punkt 461: Du kan inte älska och tjäna Kyrkan i högre eller m....
• Punkt 462: Arbetet med vår personliga helgelse får följdverkn....
• Punkt 463: Eftersom Gud hör dig, älskar dig och lovar dig här....
• Punkt 464: Herrens åker är bördig och hans utsäde är gott. Nä....
• Punkt 465: Även du får någonting att tänka på genom denna kom....
• Punkt 466: Guds och hans Kyrkas fiender, manipulerade av sata....
• Punkt 467: Blanda inte ihop att vara sansad med att vara lat,....
• Punkt 468: Min son: Var är den Kristus som själarna söker i d....
• Punkt 469: Jag föreslår dig en bra regel som du kan följa för....
• Punkt 470: Du ansvarar — trots dina passioner — för....
• Punkt 471: Tänk på din moder den heliga Kyrkan, och begrunda ....
• Punkt 472: Du har insett det tydligt: samtidigt som så mänga ....
• Punkt 473: Eftersom du känner dig som en grundsten som Gud ha....
• Punkt 474: Vår Moder, vårt Hopp, tätt tryckta intill dig känn....