Josemaría Escrivá Obras
 
 
 
 
 
 
Smedjan Smedjan > Pessimism  
• Punkt 216: Med Guds nåd bör du ta dig an och genomföra det om....
• Punkt 217: Tillåt dig inte att vara pessimist och låt ingen i....
• Punkt 218: Avlägsna den där mänskliga försiktigheten som gör ....
• Punkt 219: En trosakt: Ingen kan besegra Honom! Och inte hell....
• Punkt 220: Tappa inte modet, framåt! Framåt, med den heliga e....
• Punkt 221: Min Gud: du tar dig alltid an våra verkliga behov.....
• Punkt 222: Det går inte sämre. Men nu har du mera ljus för at....
• Punkt 223: På den egna helgelsens väg kan man ibland få intry....
• Punkt 224: Inre torka är inte liktydig med ljumhet. Nådens va....
• Punkt 225: Var heligt slug: vänta inte på att Herren skall sä....
• Punkt 226: Idag fick du för första gången intrycket av att al....
• Punkt 227: Vänd dig till Jungfrun — Guds moder, dotter o....
• Punkt 228: Låt dig fyllas av tro, av trygghet! Det säger oss ....
• Punkt 229: Jag hänför allt till dig, min Gud. Vad skulle det ....
• Punkt 230: Låt mig ge dig en erfaren människas råd: din bön &....
• Punkt 231: Man för en sjuk till Jesus, och han tittar på hono....
• Punkt 232: Min son, av egna krafter förmår du ingenting på de....
• Punkt 233: När du ber skall du alltid anstränga dig för att h....
• Punkt 234: Moder! Jordiska mödrar ser med förkärlek på sitt s....
• Punkt 235: Vi saknar tro. Den dag vi lever denna dygd — ....
• Punkt 236: En fast föresats: jag skall överlämna mig till Jes....
• Punkt 237: Tappa aldrig modet, för Herren är alltid beredd at....
• Punkt 238: ”Välsignad vare Gud!” sade du till dig s....
• Punkt 239: Evangelisten berättar att de vise männen, viden....
• Punkt 240: När du verkligen älskar Guds vilja kommer du aldri....
• Punkt 241: Om ditt inre livs och din själs vidder fylls av mö....
• Punkt 242: Att vara rädd för något eller någon, men särskilt ....
• Punkt 243: Blir du inte rörd av att höra ett kärleksfullt ord....
• Punkt 244: I stunder av utmattning, av leda, ta förtröstansfu....
• Punkt 245: Utan svårigheter är en uppgift mänskligt sett inte....
• Punkt 246: Det är otroligt att en man som du — som vet a....
• Punkt 247: Ge mig nåden att avsäga mig allt som hänför sig ti....
• Punkt 248: ”När kung Herodes hörde detta — att Konu....
• Punkt 249: Du är inte ensam. Varken du eller jag kan vara ens....
• Punkt 250: Bli inte ledsen när du tycker att det verkar som o....
• Punkt 251: Du sade till mig: ”Jag ser att jag inte bara ....
• Punkt 252: Jesus, ge mig Kors utan någon Simon från Kyrene. N....
• Punkt 253: Så länge som jag inte förlorar Dig, kommer inget l....
• Punkt 254: Jesus förvägrar ingen sitt ord, och det är ett ord....
• Punkt 255: Förvänta dig inte att folk skall applådera ditt ar....
• Punkt 256: Om det finns berg, hinder, oförståelse, intriger s....
• Punkt 257: Inför apostolatets skenbara fruktlöshet börjar du ....
• Punkt 258: En vacker bön, som du må upprepa ofta, denna bön s....
• Punkt 259: Dessa åtgärder som vissa regeringar vidtar för att....
• Punkt 260: Lösningen är att älska. Den helige aposteln Johann....
• Punkt 261: Gud är med dig. I din själ, som befinner sig i nåd....
• Punkt 262: Du skall alltid, alltid be. Du skall känna ett be....
• Punkt 263: Må din bön alltid vara uppriktig och verklig tillb....
• Punkt 264: Då Herren förde dig till Kyrkan satte han ett outp....
• Punkt 265: Var mycket tacksam gentemot Jesus, för genom honom....
• Punkt 266: Om vi känner oss som vår himmelske Faders utvalda ....
• Punkt 267: Då han delade ut den heliga kommunionen, hade en v....
• Punkt 268: Stärk din tro på den heliga eukaristin tills den b....
• Punkt 269: Vad vacker vår kristna kallelse är — att vara....
• Punkt 270: Herre, ge mig den kärlek som du vill att jag skall....
• Punkt 271: Även den där morgonen — för att komma ur den ....
• Punkt 272: Din moder Maria, den helige Josef, din skyddsängel....
• Punkt 273: Var full av tillförsikt: vår moder är Guds moder, ....
• Punkt 274: Jesus föddes i en grotta i Betlehem, säger den hel....
• Punkt 275: Herren är på korset och säger: Jag lider för att m....
• Punkt 276: Det är sant att du inte tillför något själv, att G....
• Punkt 277: Öva dig i hoppets dygd och var uthållig — för....
• Punkt 278: När du i din dagliga kamp, som vanligtvis består a....
• Punkt 279: Tänk så här, för det förhåller sig så: Vad god Her....
• Punkt 280: Du vet att du inte kommer att sakna Guds nåd, för ....
• Punkt 281: Jag ber Guds Moder att hon må kunna, att hon må vi....
• Punkt 282: Utöva en glad, öm och kraftfull, mänsklig och över....
• Punkt 283: Min son, sade jag till dig med övertygelse: jag är....
• Punkt 284: ”Min Gud, min Gud! Alla var lika älskade geno....
• Punkt 285: Det är rätt att Fadern och Sonen och den helige An....