Josemaría Escrivá Obras
• Punkt 58: Opus Dei har spelat en ledande roll i utvecklin....
• Punkt 59: Detta medför en djupare syn på Kyrkan som en gemen....
• Punkt 60: Vilken roll har Opus Dei spelat i detta sammanh....
• Punkt 61: Det är en väsentlig del av den kristna andan att i....
• Punkt 62: Vi vet att både män och kvinnor från alla samhä....
• Punkt 63: Hur är Opus Dei organiserat? Eftersom ka....
• Punkt 64: Opus Dei har ibland beskrivits som en intellekt....
• Punkt 65: Låt oss nu tala om det konkreta läget i Spanien. D....
• Punkt 66: Under Kyrkans historiska utveckling har en viss fo....
• Punkt 67: Nu när detta är uppklarat vill jag fråga: Vad ä....
• Punkt 68: Kanske kan man säga att Opus Dei hittills har d....
• Punkt 69: Varför finns det präster i en institution med e....
• Punkt 70: Ni har talat mycket om arbete. Vilken plats har....
• Punkt 71: Skulle Ni kunna berätta om Verkets expansion un....
• Punkt 72: För att nu komma till den sista frågan: Är Ni n....