Josemaría Escrivá Obras
52

Kan Ni bekräfta påståendet att Opus Dei i själva verket ”kontrollerar” vissa banker, företag, tidningar m.m? Om det är så, vad innebär ”kontroll” i detta sammanhang?Det finns några medlemmar av Opus Dei, mycket färre till antalet än man ibland påstår, som innehar ledande positioner i olika företag. En del leder familjeföretag som de ärvt av sina föräldrar. Andra leder affärsverksamheter som de startat ensamma eller tillsammans med kollegor. Andra har utnämnts till företagsledare av ägaren, eftersom de ansågs kompetenta. De kan ha nått sina befattningar på alla de hederliga sätt på vilka människor brukar nå sådana positioner. Detta faktum har med andra ord ingenting med deras medlemskap i Opus Dei att göra.

Företagsdirektörer som tillhör Opus Dei försöker liksom alla medlemmarna att i sin yrkesutövning förverkliga Evangeliets anda. Detta kräver att de i sitt arbete med yttersta noggrannhet beaktar rättvisans och hederlighetens krav. Därför vinnlägger de sig om att betala ut rättvisa löner till de anställda, beakta aktieägarnas, ägarnas eller bolagets rättigheter och respektera landets lagar. De skyr också varje form av favorisering eller diskriminering, oavsett om människorna är medlemmar i Opus Dei eller inte. Att gynna en särskild grupp skulle inte bara strida mot deras strävan efter kristen fullkomlighet, som ju är anledningen till att de tillhör Opus Dei, utan också mot evangeliets grundläggande moral.

Jag har redan nämnt att alla Verkets medlemmar är helt fria i sin yrkesutövning. Detta innebär att de företagsledare som tillhör Opus Dei driver sina företag som de finner bäst, utan att ta emot riktlinjer från Verkets föreståndare om hur arbetet skall utföras. Vilken ekonomisk eller politisk policy de ansluter sig till i sin verksamhet eller vilken ideologisk orientering de har, om de arbetar i mediasektorn, är helt och hållet deras eget ansvar.

Framställningen av Opus Dei som en ”central” som utdelar ekonomiska eller andra slags världsliga direktiv saknar varje grund.

Föregående Se kapitel Nästa